நேரங்களை முந்திச்செல்லும் மானுட பூமியில் பூக்கள் மீதும் நெருப்பெரியும் அக்கினிப் பயணங்களில் தவறவிடப்பட்ட சில சுவடுகளின் அழியா ரேகைகள் இங்கே பதியபடுகின்றன ! வாழட்டும் தலைமுறை ....! !..........பிரியமுடன் சீராளன்
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

புதன், 22 ஜனவரி, 2014

ளகர ழகர வேறுபாடுகள்


நண்பர்களே, ளகர ழகர வேறுபாடுகள் என்ன என்பதையறிந்து இயன்ற வரையில் பிழையின்றி எழுத முயற்சி செய்வோம்.

அளம் = உப்பு
அழம் = பிணம்

அளகு = பெண்பறவை, கோழி
அழகு = அலங்காரம்

அளி = தா, அருள், கா, குழை, அருள், வண்டு, சேறு
அழி = கெடு

அளை = கல, துழாவு, குழை, வளை, தயிர், வயிற்றிளைச்சல்-சீதபேதி
அழை = கூப்பிடு, பெயரிட்டு வழங்கு

ஆளம் = ஒரு விகுதி
ஆழம் = ஆழம் (depth)

ஆளி = அரசன், அரசி, சிங்கம், யாளி, ஒரு விகுதி
ஆழி = கடல், மோதிரம், சக்கரம்

ஞாயிறு, 12 ஜனவரி, 2014

வடசொற்களும் - தமிழ் சொற்களும்

அழகிய தமிழ் 
=========

வடசொல்  - தமிழ்சொல் 
    =================

அபூர்வம் -  அருமை
அவகாசம் - ஓய்வு
அவசரம் - விரைவு
அவசியம் - தேவை
அவயவம் - உறுப்பு
ஆகாயம் - வானம்
ஆபத்து - துன்பம்
ஆன்மா - உயிர்
இராகம் - பண்
இரத்தம் - குருதி

வெள்ளி, 3 ஜனவரி, 2014

அழகிய தமிழ் - றகர ரகரச் சொற்கள்அரம் - ஓர் ஆயுதம்
அறம் - தருமம்

அரவு - பாம்பு
அறவு - நீக்கம், முடிவு

அரன் - சிவன்
அறன் - தருமம்

அரா - பாம்பு, சிவனே
அறா - நீங்கா, நீங்காத (அம்புறாத்துணி)

அரி - காய்களை சிறிதாயறு, பொருள்களைச் சிறிது சிறிதாக சேர், பயிர்களை                அறு, எறும்பு போல் பொருள்களைத் தின், அரிக்கட்டு, திருமால்
அறி - தெரிந்து கொள்

அரு - வடிவில்லாதது, அரிய, அருமையான
அறு - நீங்கு, ஆறு